اهدای نماد پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران به استاد پیشکسوت پروفسور رفیعی تهرانی
تاریخ نگارش : یکشنبه 1396/8/7


اهدای نماد پانزدهمین همایش علوم دارویی توسط انجمن متخصصین علوم دارویی ایران به استاد پیشکسوت و گرانقدر پروفسور رفیعی تهرانی

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

                      25-27 مهرماه 1396- دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

بازدید : 1496 نفر