اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

PSWC 2020 Virtual Promotion
(تاریخ : سه شنبه 1399/6/11 )
پیام تبریک روز داروساز
(تاریخ : چهارشنبه 1399/6/5 )
FIP Virtual 2020 promotion
(تاریخ : پنجشنبه 1399/5/23 )
دستورالعمل های کووید 19
(تاریخ : شنبه 1399/1/30 )
دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران در سال 1397
تاریخ نگارش : سه شنبه 1398/5/15


دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران در سال 1397

بازدید : 1072 نفر