تماس با ما

تلفن تماس: 88632456-64121287

نمابر: 64121287

پست الکترونیک: iranaps.net@gmail.com

آدرس انجمن: تهران  بلوار کشاورز خیابان 16 آذر دانشکده داروسازی (ساختمان جدید) طبقه چهارم اتاق شماره 448 انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

مسئول دبیرخانه: خانم احمدی