اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

PSWC 2020 Virtual Promotion
(تاریخ : سه شنبه 1399/6/11 )
پیام تبریک روز داروساز
(تاریخ : چهارشنبه 1399/6/5 )
FIP Virtual 2020 promotion
(تاریخ : پنجشنبه 1399/5/23 )
دستورالعمل های کووید 19
(تاریخ : شنبه 1399/1/30 )
نتیجه انتخابات الکترونیکی هیأت مدیره
تاریخ نگارش : شنبه 1395/11/9


 

نتیجه انتخابات الکترونیکی هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم دارویی

 

   

تعداد اعضای انجمن: 185                      تعداد آرای اخذ شده: 115                   میزان مشارکت: 62.16

 

 

 

بازدید : 1530 نفر